Biên dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác là hoạt động trí tuệ đòi hỏi sự tinh tế ở mức cao nhất.

(Nhà phê bình văn học Anh Quốc, Cyril Connelly)

Một bản dịch tốt yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về nội dung văn bản nguồn và kỹ năng viết xuất sắc bằng ngôn ngữ đích. Điều này đặc biệt đúng đối với dịch kỹ thuật bởi vì trình độ chuyên môn cao và sự thông thạo về các thuật ngữ chuyên ngành là vô cùng quan trọng đối với loại hình dịch thuật này. Các loại tài liệu này bao gồm các văn bản quy trình chính thức của chính phủ, tài liệu y tế, ngân hàng và tài chính, thông tin máy móc, v.v.

Đây cũng là năng lực cốt lõi của các biên dịch viên CTM. Chúng tôi không chỉ có trình độ ngoại ngữ mà còn là những người kỹ càng, yêu con chữ và giàu kinh nghiệm.