Nếu quý khách đang tìm kiếm một thông dịch viên để hỗ trợ giao tiếp với khách hàng và đối tác kinh doanh, đồng hành trong những chuyến công tác để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong các cuộc họp, các buổi thương thảo, những chuyến tham quan thực địa dự án hay trong buổi thuyết trình sản phẩm, v.v., CTM chính là lựa chọn hoàn hảo của quý khách.

Phiên dịch viên của CTM không chỉ giỏi về chuyên môn, có thể đảm nhận đa dạng hình thức như dịch đuổi và dịch thầm mà còn am hiểu về thị trường Việt Nam và văn hóa địa phương. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết của mình để giúp tối đa hóa lợi ích kinh doanh của quý khách hàng.

Luôn hướng tới sứ mệnh kết nối con người, doanh nghiệp và văn hóa, thông dịch viên CTM với sự thông thạo ngôn ngữ, hiểu biết về doanh nghiệp và kĩ năng giao tiếp liên văn hóa sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chuyến công tác hiệu quả và thành công.

Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt dịch vụ phiên dịch viên chuyên nghiệp cho các cuộc họp, triển lãm, sự kiện ra mắt sản phẩm, quảng bá hay các chuyến khảo sát thị trường. Hãy để chúng tôi hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của công ty. CTM cũng cung cấp người dẫn chương trình và nhân viên hỗ trợ liên lạc song ngữ.

CTM còn cung cấp các dịch vụ Biên dịch và Bản địa hóa ngôn ngữ. Hãy để chúng tôi giúp thông điệp chiến lược và ưu thế bán hàng của quý khách được tỏa sáng trong chính ngôn ngữ địa phương và phù hợp với thị trường mục tiêu.