Là công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ chuyên nghiệp chuyên phiên dịch cho các sự kiện quốc tế và đa ngôn ngữ, bên cạnh bản địa hóa tài liệu cho khách hàng trong nhiều ngành nghề đa dạng, nhóm khách hàng của chúng tôi có thể bao gồm các bên liên quan, cũng như những đối tác quan trọng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của bạn.  Khách hàng cũng có thể tìm kiếm thông tin và lịch trình của những hội nghị cùng triển lãm thương mại có danh tiếng ngay tại CTM Connect.

Kế hoạch kinh doanh của bạn không cần phải đình trệ vì dịch bệnh COVID, vì giờ đây bạn vẫn có thể bàn luận công việc kinh doanh với đối tác trong và ngoài nước ngay tại nhà khi chọn CTM Connect là người đồng hành trong hành trình của mình.

Phương thức Tìm kiếm nguồn hàng và Kết nối Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ có những buổi bàn luận chi tiết với bên mua hàng để tìm hiểu về yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng của họ một cách cặn kẽ.

Sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra, chốt lại danh sách những nhà cung cấp phù hợp và gửi cho họ các thông tin cần thiết về cơ hội hợp tác bằng ngôn ngữ mà họ đang sử dụng.

Chúng tôi có thể mang lại một buổi trò chuyện kết nối doanh nghiệp có giá trị cao và hiệu quả tức thời cho cả hai bên.

Và trong suốt quá trình kết nối, CTM Connect sẽ đóng vai trò là cầu nối giúp cho cả hai phía công ty vượt qua những bất đồng ngôn ngữ một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp để có thể trao đổi và hợp tác cùng nhau.

Phương thức Tìm kiếm nguồn hàng và Kết nối Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ có những buổi bàn luận chi tiết với bên mua hàng để tìm hiểu về yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng của họ một cách cặn kẽ.

Sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra, chốt lại danh sách những nhà cung cấp phù hợp và gửi cho họ các thông tin cần thiết về cơ hội hợp tác bằng ngôn ngữ mà họ đang sử dụng.

Chúng tôi có thể mang lại một buổi trò chuyện kết nối doanh nghiệp có giá trị cao và hiệu quả tức thời cho cả hai bên.

Và trong suốt quá trình kết nối, CTM Connect sẽ đóng vai trò là cầu nối giúp cho cả hai phía công ty vượt qua những bất đồng ngôn ngữ một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp để có thể trao đổi và hợp tác cùng nhau.

Hãy gửi câu hỏi ngay về cho chúng tôi để bàn luận kỹ hơn về công việc!

Gửi câu hỏi