Phiên dịch qua điện thoại (OPI)là một cuộc gọi hội nghị 3 chiều kết nối giữa 2 bên và thông dịch viên.

Phiên dịch qua điện thoại là phương thức phiên dịch nhanh, bảo mật và tiện lợi để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ dù bạn đang ở bất kì nơi đâu. Thông dịch viên CTM có thể được kết nối qua điện thoại bàn, điện thoại di động và ứng dụng trên các thiết bị.

Hình thức này được sử dụng nhiều trong các cuộc hội thoại không cần hỗ trợ về mặt hình ảnh, ví dụ như sắp xếp cuộc hẹn, đối thoại giữa bác sĩ-bệnh nhân, phỏng vấn cá nhân và các cuộc gọi theo dõi khách hàng tiềm năng.

Mặc dù không thể tiếp nhận thông tin về mặt hình ảnh qua điện thoại nhưng vớikinh chuyên sâu về kỹ năng lắng nghe và ghi chú, cũng như các khía cạnh quan trọng khác của dịch nối tiếp, đội ngũ phiên dịch viên vẫn thực hiện rất chuyên nghiệp các buổi dịch qua điện thoại, mang lại kết quả trao đổi thông suốt, hiệu quả.

CTM luôn chỉ định một thông dịch viên có năng lực phù hợp với yêu cầu quý khách hàng, họ vừa là chuyên gia trong cặp ngôn ngữ được yêu cầu, vừa là người am hiểu về lĩnh vực liên quan.