CTM hiểu rằng ngoài nhu cầu phiên dịch Song song Từ xa (RSI), các doanh nghiệp còn cần có giải pháp tổ chức các buổi họp và sự kiện trực tuyến. Đối với tổ chức sự kiện, sẽ là quyết định sáng suốt nếu tập trung nguồn nhân lực tại chỗ sẽ cho các vấn đề về nội dung sự kiện, còn việc lập kế hoạch và quản lý sự kiện trực tuyến nên được giao cho các bên thứ ba có giàu kinh nghiệm và hiểu biết về các phần mềm hỗ trợ hội nghị trực tuyến như Zoom, WebEx, Microsoft Teams, Hangout, Google Meet, v.v., để đảm bảo sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ.

Đội ngũ CTM Connect đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các cuộc hội thảo và thuyết trình trực tuyến kết hợp với phiên dịch từ xa qua nền tảng Zoom, hay một nền tảng khác có tính năng dịch thuật được hỗ trợ bởi Interprefy, Kudo và Voiceboxer.

Hãy đơn giản hóa quá trình tổ chức các sự kiện ảo với sự tham gia của các phiên dịch viên bằng cách giao phó các công việc này cho đội ngũ tài năng của CTM.

Chúng tôi đảm nhận cung cấp và xử lý các thiết bị chuyên dụng để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất, đồng thời hướng dẫn và đào tạo nhân viên để đảm nhiệm các vai trò như Người chủ trì chương trình, Trợ lý từ xa hoặc Thư ký.

Đội ngũ phụ trách sự kiện ảo của CTM có thể hỗ trợ khách hàng

Liên lạc với chúng tôi ngay và cùng CTM lên kế hoạch cho sự kiện ảo tiếp theo của quý vị!

Gửi yêu cầu