Trong Phiên dịch nối tiếp (CI), sau khi phát biểu một hoặc hai câu, người nói sẽ dừng lại và chờ thông dịch viên truyền đạt thông tin sang ngôn ngữ đích rồi mới tiếp tục bài phát biểu của mình. Một buổi dịch nối tiếp thành công không chỉ đòi hỏi ở người dịch sự thành thục ngôn ngữ mà còn yêu cầu các kĩ năng khác như lắng nghe chủ động, phân tích và ghi chú nhanh cũng như khả năng chuyển ngữ chính xác.

Dịch đuổi thích hợp cho các buổi họp mặt nhỏ hay trong các cuộc gặp một đối một mà tính chất của buổi trò chuyện cho phép người người nói có những khoảng nghỉ để phiên dịch chuyển ngữ. Những buổi họp mặt thường ấy là những buổi họp kinh doanh, hội chợ thương mại, phỏng vấn báo chí và cá nhân, hoạt động công tác thực địa, tham quan nhà máy, đào tạo kĩ thuật , hội đàm pháp luật, phiên dịch y khoa cho bác sĩ và bệnh nhân.

Tất cả phiên dịch viên CTM đều có bề dày kinh nghiệm dịch nối tiếp ở nhiều lĩnh vực và bối cảnh khác nhau. Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quý khách hàng và giúp nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa quý vị và đối tác để từ đó gặt hái nhiều thành công. Báo giá được tính theo giờ và theo ngày làm việc cũng như cung cấp các gói đặc biệt cho các dự án kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng.